• Introduction
  This year marks the 20th anniversary of the first United Nations global conference on Small Island Developing States in Barbados, and this year has also been declared, the International Year of Small Island Developing States. Therefore, there is a global concern and momentum towards the SIDS discussion.
  Small Island Developing States, comprise 39 independent Small Island states globally. They share common characteristics, to name only three[1]:
  ·         Small geographic area
  ·         Dependence of the economy on a few sources of income
  ·         Low level of resilience against natural disasters
  The major important events in the total timeline of Small Island Developing States[2]:
  ·         1992 –Recognition of a special group of states that share common characteristics as mentioned below, the Small Island Developing States
  ·         1994 – UN Global Conference on SIDS in Barbados. Result is the Barbados Programme of Action (BPOA)
  ·         2005 – International meeting in Mauritius to discuss the BPOA. The meeting adopts the Mauritius Strategy and Mauritius Declaration
  ·         2014 – The third International conference on SIDS in Samoa
   
  Read more...
 • Second round of 2014 GEF SGP contract signing, followed by SIDS discussion

  The contracts for the second round of approved 2014 projects were officially signed on Wednesday the 6th of August 2014. Representatives from two CBOs and four NGOs signed their respective MOA. A grand total of $258,500.00 in grant money was approved for this round. Following the contract signing, a SIDS discussion was facilitated by the SGP Suriname office with several CSOs and CBOs. A complete report of this discussion can be downloaded here.

   Media and grantees awaiting the signing  The Deputy Resident Representative, Armstrong Alexis, speaks to the guests.  Tanja Lieuw, national coordinator of SGP Suriname, presents a summary of each project.
  Contract signing by CELOS INNOVA contract signing  Contract signing Ma Sosie
  Contract signing Lodgeholders Upper Suriname River Contract signing STAS Grantees
  Read more...
 •  

  Boy Scouts van Suriname organiseren nationale autoloze dag

   

  De Boys Scouts van Suriname organiseren een nationale autoloze dag op 22 september 2014. Dit is een project welke medegefinancierd wordt door het Global Environmental Facility (GEF) Small Grants Programme (SGP) van Suriname. Deze dag ligt in het kader van het uit te voeren project “Bewustwordingsacties met betrekking tot klimaatsverandering in pilot gebied Suriname”.

   

  De wereldwijd georganiseerde autoloze dag – op 22 September - staat in het teken van klimaatsverandering. Elk jaar komen mensen overal ter wereld samen in drukke gebieden om stil te staan bij de hedendaagse, door auto’s gedomineerde, samenleving. Op deze dag kunnen mensen ervaren hoe het is om te leven in een wereld zonder auto’s en de overlast en vervuiling die hiermee gepaard gaan. Naast het vergroten van de bewustwording met betrekking tot klimaatsverandering wordt er ook speciale aandacht gevraagd voor het belang van een gezonde levensstijl door meer beweging en de gevaren voor verkeersdeelnemers wat betreft ongelukken.

  Op 22 september zullen meerdere straten in de binnenstad van Paramaribo afgesloten worden voor auto’s, bussen en ander verkeer dat CO2 uitstoot. Er zullen verschillende activiteiten georganiseerd worden voor jong en oud, zoals sport, spel en entertainment. De Boy Scouts hopen dit in samenwerking te kunnen doen met grote en kleine organisaties die in het autoloze gebied gevestigd zijn. De bedoeling is dat je als voetganger meer ruimte krijgt om op een veiliger manier gebruik te maken van de straten. Vaak zijn namelijk de voetgangpaden geblokkeerd met auto’s, of heel smal, en het oversteken in de binnenstad tijdens de spitsuren is helemaal niet zo gemakkelijk. Op 22 September 2014 zal het publiek een autoloze binnenstad kunnen ervaren, en zullen er volop sport en spel activiteiten worden georganiseerd. Op deze manier zullen zowel de winkeliers als de bezoekers profijt hebben van de autoloze dag. Winkeliers kunnen van deze dag gebruik maken door b.v. hun producten ook buiten de winkel ruimtes ten verkoop aan te bieden, en kunnen ook voor eigen leuke activiteiten zorgen om zoveel als mogelijk publiek aan te trekken.

  Op 5 april werd de Autoloze dag gelanceerd, op het terrein van de Boy Scouts aan de Weidestraat. Er waren verschillende activiteiten georganiseerd, onder andere een fietstocht van Latour naar het terrein van de Scouts, waaraan veel leden van de Scouting deelnamen. Er werden verscheidene toespraken gehouden, onder andere door Coordinator van de Boyscouts Wilgo Koster, Coordinator van het SGP Tanja Lieuw, Districtscommisaris van Paramaribo Noord meneer Kasto (welke het project officieel opende, door het overhandigen van de poster die in de media gelanceerd gaat worden) en directeur van Sport- en Jeugzaken meneer Sandriman.

  fietstocht vanaf Latour

   

   

   

   

   

   

   

   

  Meer Koster, Mevrouw Lieuw, Meneer Dillenburg en Meneer Kasto
  Toespraak door meneer Sandriman

  Achtergrond informatie over CO2 uitstoot (bron: Second National Communication to the United Nations Framework Convention on Climate Change, 2013. Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu)

  CO2 (carbon dioxide) is één van de gassen die bekend staat als de broeikasgassen , naast b.v. het gas methaan. Wereldwijd zijn de concentratie van deze gassen enorm toegenomen in de atmosfeer, en de toename van deze gassen in de atmosfeer kunnen dan weer leiden tot klimaat verandering.

  De meeste wetenschappers zijn het er over eens dat de mens dit broeikaseffect beïnvloedt. Omdat we steeds meer kolen, gas, elektriciteit, benzine en diesel gebruiken, blazen we steeds meer koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer. De toename van de concentratie van CO2 en andere broeikasgassen versterkt het broeikaseffect, waardoor het op aarde steeds warmer wordt. Als de mens broeikasgassen aan de atmosfeer blijft toevoegen, zal de gemiddelde temperatuur op aarde blijven stijgen.

  Voor Suriname is er ongeveer 600 ton CO2 uitstoot door autogebruik (dit zijn volgens het rapport cijfers van 2008, dus wellicht ligt dit veel hoger vanwege toename van autogebruik). Daarnaast is er heel veel CO2 uitstoot voor energie opwekking, want een deel van de energie voor Suriname wordt opgewekt middels het verbranden van fossiele brandstoffen, het andere deel wordt opgewekt middels waterkracht, waarbij er geen CO2 uitstoot plaats vind.

   CO2 wordt ook uitgestoten ten gevolge van ontbossing.

   

  Tenslotte, 10 tips om CO2 uitstoot te verminderen, en waardoor je persoonlijk een bijdrage kan leveren aan een vermindering van broeikasgassen in onze atmosfeer. De individuele bijdrage lijkt heel weinig, maar als een ieder een beetje bewuster wordt, dan kunnen we samen een globale impact hebben: 

  (bron: http://www.co2logic.com/home.aspx/nl/PARTICULIEREN/TIEN+TIPS)

   

  1. Gebruik een spaarlamp

  Door een gewone gloeilamp te vervangen door een compacte tl-lamp verlaag je de uitstoot van koolstofdioxide met 19 kg per jaar.

   

  2. Rij minder

  Loop en fiets meer of maak vaker gebruik van het openbaar vervoer. Je vermindert de uitstoot van koolstofdioxide met 182,52 g per kilometer die u niet rijdt! Ook carpoolen is mogelijkheid, waardoor je ook geen zorgen hoeft te maken om een parkeerplaats.

   

  3. Controleer je banden

  Met de juiste bandenspanning kun je het brandstofverbruik van je wagen met meer dan 3% verlagen. Een liter minder brandstof betekent 2,4 kg minder koolstofdioxide in de atmosfeer!

   

  4. Gebruik minder warm water

  Water verwarmen verbruikt veel energie. Gebruik minder warm water door een spaardouchekop te installeren (166 kg minder CO2 per jaar) en je kleren te wassen in koud of lauw water (225 kg minder CO2 per jaar).

   

  5. Vermijd producten met veel verpakking

  Je vermindert de uitstoot van koolstofdioxide met 540 kg door je afval met 10% te verminderen.

   

  6. Zet de airco iets minder koud

  Door de temperatuur 2 graden hoger te zetten (dus minder koud), levert ongeveer 900 kg minder koolstofdioxide per jaar op. Of zet je airco op automatische timer waardoor de airco in de nacht niet de hele tijd aan staat. Ook in de auto, als het minder warm is, doe lekker de ramen open voor wat frisse lucht!

   

  7. Plant een boom

  Een boom absorbeert in zijn leven ongeveer een ton koolstofdioxide.

   

  8. Schakel je elektrische toestellen volledig uit

  Schakel je televisietoestel, je dvd-speler, je laptop en je stereo volledig uit als je ze niet gebruikt: dat betekent 140,12 kg minder koolstofdioxide per jaar.

   

  De Global Environment Facility (GEF) Small Grants Programme (SGP) voorziet niet-gouvernmentele en gemeenschapsorganisaties (NGOs/CBOs) in ontwikkelingslanden van fondsen om hen de mogelijkheid te bieden een positieve invloed te hebben op klimaatsverandering, te werken aan conservering van de biodiversiteit, de internationale wateren te beschermen, de invloed van niet afbreekbare organische chemicaliën te verminderen en landdegradatie te voorkomen. Met deze millieu gerichte projecten wil het programma ook duurzame gemeenschappen bereiken en een afname van armoede bewerkstelligen in de meest behoeftige landen en regio’s in de wereld. Het motto van de SGP is “community action with global impact!” .The GEF SGP werkt in 126 landen over de wereld.


  Videobeelden Lancering Autoloze dag

  Filmpje milieu project Boy Scouts

  Read more...
 • alt
  Queens Hotel
  Paramaribo, Suriname
  21th March 2014

  Mrs. Henna Uiterloo, Permanent Secretary Environment
  Staff of the Ministry of ATM

  Esteemed guest, Dr. Thomas Conway

  Officials from other Government Ministries and Agencies

  Mrs. Gerda Wesenhagen, Project Coordinator, other members Project Team

  Ladies and gentlemen, Members of the press


  I am most pleased to be able to say a few words to you today at this National Action Plan Workshop, as one of the important milestones of the Strategic Approach to International Chemical Management project for Suriname. This project is implemented through the Ministry of Labour, Technological Development and Environment (ATM) with support from the United Nations Development Programme (UNDP) and funding from the SAICM Quick Start Trust Fund.
  The primary objective of this Global Initiative is to facilitate the integration of sound management of chemicals into national development planning processes in order to support sustainable development in developing countries and countries with economies in transition.
  To date the project for Suriname has delivered the following results: an analysis of the national chemical situation, training on occupational health and safety, sensitization to SAICM approach, identification of priority action steps and related action plan. Your role here today is critical in supporting the finalization of this action plan and to provide guidance and ideas to better ensure that it is implemented. One way of supporting that the action plan is implemented is by becoming its greatest advocates within your Ministry, Company or social surroundings.


  Key objective identified in the draft National Action Plan is accelerated building of legal, institutional and physical infrastructure for the sound management of chemicals in Suriname to move the country towards the SAICM 2020 Goal.

  These cross cutting actions are the primary focus and denominator of the draft Action Plan seeing as they are catalytic and should facilitate sector, company, institute or individual specific action.
  Ladies and Gentlemen, what are not sufficiently appreciated are the critical role, sensitization, education and awareness that targets the different audiences to the threats chemical pose to peoples’ health, livelihoods and life chances and that these differently impact on women, men and children. We cannot stress this enough. The differences in gender and the gender division of labor determines different occupational profiles and risks that women and men face and also have to be taken into consideration in prioritizing urgent actions in the chemicals management.
  Ladies and gentlemen, UNDP is privileged to collaborate with the Government of Suriname through the Ministry of ATM and sister agency UNEP in the SAICM project. We thank the Government of Suriname, and more particularly the Ministry of ATM for the excellent partnership we enjoy and look forward to deepening and strengthening this relationship into the future.
  In closing, I would like to wish you an informative and successful workshop.
  I thank you

  Armstrong Alexis
  Deputy Resident Representative UNDP Suriname

  Read more...
 • Global Environmental Facility - Small Grants Programme signs projects on UN International Day of Forests for a total of USD 343.000 

  Mr. H. Gesius from Stichting Henaturant and Mr. AlexisFriday the 21st of March is the UN International Day of Forests. On this day we take a moment to dwell on the significance and importance of all types of forests and trees all over the world. The Global Environmental Facility (GEF) Small Grants Programme (SGP) will do the official contract signing of six new projects, including a strategic project of $ 150,000. All projects of the SGP are intended to protect the forests and therefore this day has been chosen to do the official signing. 


  Forests cover one third of the Earth's land mass, performing vital functions around the world. Around 1.6 billion people - including more than 2,000 indigenous cultures - depend on forests for their livelihood. They play a key role in our battle in adapting to and mitigating climate change. Forests contribute to the balance of oxygen, carbon dioxide and humidity in the air. They protect watersheds, which supply 75% of freshwater worldwide. Yet despite all of these priceless ecological, economic, social and health benefits, we are destroying the very forests we need to survive. Global deforestation continues at an alarming rate - 13 million hectares of forest are destroyed annually. Deforestation accounts for 12 to 20 percent of the global greenhouse gas emissions that contribute to climate change. This global celebration of forests provides a platform to raise awareness of the importance of all types of forests and of trees outside forests.

  The official signing of the projects will take place in the conference room of the UN House, and mr. Armstrong Alexis (UNDP Deputy Resident Representative) will sign the contracts on behalf of the SGP. The foundations of which the projects are approved are Stichting Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek Suriname (CELOS), Stichting 94 Green, Stichting Dierentuin Suriname, Stichting Henaturant, Stichting Bureau voor de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) en Stichting Warappa Conservation. The total grant amount from SGP for these six projects is U$ 343.000. Hereby the first round for the proposal of projects in 2014 is closed. The next round will be in June of 2014. The deadline for foundations to submit their proposal will be on the 30th of May.

  Part of the grantees

  Part of the speech that Mr. Alexis gave that day:"It is my distinct pleasure and indeed privilege to be able to say a few words to you today at this very auspicious occasion and when 6 NGOs representing varying sectors of conservation, wildlife and environmental preservation, food production, education, support to indigenous peoples, and sustainable livelihoods will receive support from the Global Environmental Facility, Small Grants Programme.   The 6 recipient NGOs will be entrusted with a total of 343 thousand United States dollars to undertake a variety of interventions that we hope will not just have good stories to tell but that will have meaningful impacts on people, on lives and on building the resilience of the people of Suriname as we face harsher and more demanding environmental, social, and economic challenges. The United Nations Development Programme and the GEF/SGP is proud to be partnering with you to address the identified needs and to support the good intensions and dedication of the groups involved and their beneficiaries.
  Today is also significant for the SGP in Suriname as for the first time, the programme will grant an amount of USD150,000 to a singly recipient as part of its new approach to support strategic projects whose impacts may hold some significance for national relevance. No doubt, both the SGP and the recipient - Foundation Centre for Agricultural research in Suriname (CELOS) are nervous about breaking such grounds and I stand here to offer you all the support you may need to secure the most beneficial outcomes for this your first attempt at a strategic project of that magnitude. For the other recipients, 94 Green Foundation, Foundation Paramaribo Zoo, Foundation of Indigenous Village Leaders in Suriname (VIDS) and Foundation Warappa Conservation, we all place our trust and confidence in your ability to utilse the resources wisely and show down the road that the investment was worth it and your beneficiaries are better off as a result.
  To all of you recipient organisations, I hope that you will use the resources wisely and will continue to contribute towards greater environmental preservation, reducing threats and lessening the destruction of the ecosystem and protecting plant and animal species. "

  Read the complete press release here

  Read more...
 • unhousgUnited Nations Development Programme
  UN House
  Gongrijgpstraat #25
  Paramaribo, Suriname
  Phone # 597-421417
  Fax # 597-425136
  Website: www.undpsuriname.org

   

   

   

   

   

   

   

  Read more...
UNDP Suriname
Government of the Republic of Suriname MDG Progress Report 2014 PDF Print E-mail

mdg

 
SIDS discussion facilitated by GEF SGP PDF Print E-mail
Introduction
This year marks the 20th anniversary of the first United Nations global conference on Small Island Developing States in Barbados, and this year has also been declared, the International Year of Small Island Developing States. Therefore, there is a global concern and momentum towards the SIDS discussion.
Small Island Developing States, comprise 39 independent Small Island states globally. They share common characteristics, to name only three[1]:
·         Small geographic area
·         Dependence of the economy on a few sources of income
·         Low level of resilience against natural disasters
The major important events in the total timeline of Small Island Developing States[2]:
·         1992 –Recognition of a special group of states that share common characteristics as mentioned below, the Small Island Developing States
·         1994 – UN Global Conference on SIDS in Barbados. Result is the Barbados Programme of Action (BPOA)
·         2005 – International meeting in Mauritius to discuss the BPOA. The meeting adopts the Mauritius Strategy and Mauritius Declaration
·         2014 – The third International conference on SIDS in Samoa
 
Read more...
 
Government of Suriname - UNDP R-PP Project Document PDF Print E-mail

The government of Suriname and the United Nations Development Programme (UNDP) signed the Readiness Preparation Proposal (R-PP) project document on the 30th May 2014. The official signing ceremony took place on the 11th June 2014. Signatories for Suriname were Mr. Melvin Linscheer, Director National Security and Cedric Nelom, acting Director NIMOS. Mr. Armstrong Alexis, Deputy Representative placed his signature on behalf of UNDP. Funding for Suriname Readiness Preparation Proposal project is received from the World Bank FCPF program.

R-PP Project Document

UNDP RPP assessment note 


 
Dr. Thomas W. Gittens, Country Director, UNDP Suriname spoke at the Consultation with Indigenous and Tribal Peoples Representatives Suriname Readiness Preparation Proposal (R-PP) at Lalla Rookh Conference Center on 29th April 2013 PDF Print E-mail

Suriname’s Readiness Preparation Proposal (R-PP) was successfully presented to the Participants Committee (PC) of the World Bank’s Forest Carbon Partnership Committee (FCPF) during the last PC Meeting 19th – 21st March 2013.

image002

The R-PP was favorably reviewed by the PC and the decision taken to allocate funds to Suriname to enable it to move ahead with preparations for readiness. In so doing the PC determined that seven (7) Key Issues listed need to be addressed by Suriname before entering into a readiness preparation project document with UNDP.image004

Among the Key Issues to be addressed are the following that are indeed the focus of two days Consultation with Indigenous and Tribal Peoples Representatives.

Please click here to read the Opening Remarks by Dr. Thomas W. Gittens.

 
Global Environmental Facility Small Grants Programme supports 3rd International Congress on Biodiversity of the Guiana Shield PDF Print E-mail

Global Environmental Facility Small Grants Programme supports 3rd International Congress on Biodiversity of the Guiana Shield 

The 3rd International Congress on Biodiversity of the Guiana Shield will be held in August 2013 in Paramaribo, Suriname. This congress is a direct result of the Guiana Shield Priority Setting Workshop held in 2006.

The organization of this 3rd congress is in the hands of the Institute for Graduate Studies and Research (IGSR), the National Zoological Collection (NZCS), and the Centre for Agricultural Research in Suriname (CELOS).

The purpose of this congress is to share information with academics and other stakeholders in order to develop initiatives which will result in the protection of biodiversity in the following countries: Suriname, French Guiana, Guyana, Venezuela, Brazil, and Colombia. As part of this congress, a symposium will be held with the following theme: Applying traditional knowledge in achieving green development.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Page 1 of 9

UNDP Suriname

Search

UNDP Global

Login